Salgsvilkår

SALGSVILKÅR

Artikkel 1 Juridisk informasjon

Dette nettstedet Hytteverden.no er et merke som tilhører og publiseres av selskapet Hytteverden AS (heretter kalt Hytteverden) med en kapital på 30000 kroner registrert i foretaksregisteret og MVA registeret under nummeret 924 660 082,registreringsadresse Nordslettvegen 4,7038 Trondheim.

Artikkel 2 Generelt

Vilkårene og betingelsene tar sikte på å beskrive vilkårene for nettsalg av varer og tjenester mellom Hytteverden og Kunden. De uttrykker partenes forpliktelser og rettigheter. De gjelder også for ethvert fremtidig forretningsforhold uten å bli eksplisitt nevnt.

Hytteverden kan tilpasse eller endre disse generelle vilkårene og betingelsene ifølge omstendigheter. De gjeldende generelle vilkårene og betingelsene er de som er i kraft på dagen for bestillingen fra kunden.

Artikkel 3 Bestilling

Kunden legger inn sin bestilling i samsvar med spesifikasjonene som vises på nettstedet Hytteverden.no.

Bestillingen av kunden innebærer at sistnevnte anerkjenner det faktum at han har mottatt all nødvendig informasjon om de vesentlige egenskapene til produktet.

Kontrakt inngås av Kunden på det tidspunktet han sender en bestilling. Kontrakten etableres ved bekreftelse på e-post sendt til Kunden ved at Hytteverden tar bestillingen til etterretning.

Artikkel 4 Pris

Prisene på produktene er de som er gjeldende på det tidspunkt bestillingen er registrert. Hytteverden forbeholder seg imidlertid retten til å endre sine salgspriser når som helst inntil bestillingsmoment.

Prisene på produktene på Hytteverden siden er angitt i norske kroner, MVA og alle avgifter inkludert. Transport innenfor norsk sokkel samtidig som utgifter til porto, frakt, emballasje, inkludert.

Artikkel 5 Betaling

På en gang med kredittkort

Betaling gjøres ved hjelp av et sikkert online system satt opp av vår partner med debet\kredittkort (Visa,Mastercard)

PAYPAL betalingsmåte godtas.

Ved faktura og bankoverføring i to omganger.

30% forskudd ved bestilling og 70% sluttbetalig ved levering.

Artikkel 6 Eierskap

Det avtales at varene som er levert og fakturert til Kunden forblir i Hytteverdens eie inntil full betaling av prisen er mottatt hos Hytteverden.

Artikkel 7 Levering

Varene leveres med bud eller med semitrailer enten direkte til Kundens adresse eller til Norlines sin nærmeste terminal.Lossing organiseres av Kunden med hjullaster,gaffeltruck eller lignende.Mindre varer kan enkelt losses for hånd.Levering med kranbil og lossing er mulig mot tillegg.

Leveringstiden varierer avhengig av produkt. Leveringstider oppgitt ved bestilling er kun veiledende og kan variere.

Ved mottak av pakken kontrollerer Kunden varene. Alle forbehold vedrørende pakkens tilstand eller innhold (rivning, manglende del osv.) skal noteres på transportørens følgeseddel og kommuniseres til Hytteverden så raskt som mulig.

Artikkel 8 Angrerett

Kunden har en frist på 14 kalenderdager fra mottak av produktet (Forbrukerkjøpsloven nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted) til å utøve angreretten uten å måtte spesifisere årsaken og uten å måtte betale straffer med unntak av returkostnader som er ansvaret av kunden. Transporten av returnerte produkter er Kundens ansvar og returkostnadene er Kundens ansvar og vil ikke bli refundert.

Kunden skal returnere produktet i originalemballasjen, ubrukt, umontert, uskadet, ledsaget av alt mulig tilbehør, monteringsanvisningen og eventuelle tilleggsdokumenter. Produkter som returneres ufullstendige, skadet eller tilsmusset av Kunden kan ikke være gjenstand for returrett.

Angreretten kan ikke gjøres gjeldende for produkter laget i henhold til Kundens spesifikasjoner eller tydelig personaliserte.

Artikkel 9 Garanti

Garantien mot enhver produksjonsfeil bekrefter at alle deler av produktet er produsert og kuttet slik at de er kompatible og kan monteres i henhold til monteringsanvisningen. 2 års garanti på treverk.

Ved manglende samsvar kan Kunden velge mellom reparasjon og utskifting av produktet.

Alle klager må være motivert og inneholde bilder som begrunner påstanden. Klagen må fremsettes skriftlig.

Treverk kan vise endringer i opprinnelig farge over tid,kan krympe seg og vegger kan senke med 3 til 5 cm per meter. Dette reduserer imidlertid ikke ytelsen til disse elementene og er derfor ikke underlagt garanti.

Produktene som leveres, inntil montering hos Kunden, skal oppbevares under tak, unna direkte sollys og dårlig vær. De må være ferdig montert innen to måneder etter levering.

Enhver garanti utelukkes ved misbruk, uaktsomhet eller manglende vedlikehold fra Kundens side, samt ved normal slitasje på produktet eller force majeure.

Artikkel 10 Klager og tvister

Ved en eventuell klage og avhengig av dens art vil det søkes en minnelig løsning mellom partene. Kunden kan ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.Ellers vil tvister falle inn under domstolenes jurisdiksjon.